4 tháng 6, 2012

Viết ở Sài Gòn (2)


Sài Gòn chụp từ tầng 12- instagram


Thành phố hơn 8 triệu người


Anh ở đâu trong nỗi nhớ của em?


Anh ở đâu khi thành phố vào đêm


Em một mình quắt quay nỗi nhớ?Em một mình, nghẹn từng hơi thở


Thành phố đông đến nhức nhối mắt nhìn


Chẳng có anh, phố cũng cay mắt buồn


Em lơ ngơ giữa đường- nỗi nhớ lại đi hoang...

Không có nhận xét nào: