22 tháng 4, 2007

22.04

Chủ nhật. Lâu lắm rồi chẳng có cảm giác gì vào ngày chủ nhật, hôm nay lại càng không sau khi vật vã kéo 2 môn thi. Mệt kinh khủng. Căng thẳng.