31 tháng 5, 2010

Xong!

Thế là xong.
Kết thúc.
Nhẹ lòng.
Dù khi ngồi trước đại diện pháp luật cũng thấy người bung biêng
Cũng thấy đau đầu
Cũng thấy tức ngực
Thấy khó thở
Xót xa cho con...

Nhưng bước chân ra khỏi đó, như đang đi trên một con đường khác.
Bay trên đôi cánh tự do...