3 tháng 8, 2010

Ấm nồng..

Xin anh đừng là mây bay
Suốt đời em không với tới

Xin anh đừng là con suối
Bởi nguồn sẽ đổ về sông

Xin anh đừng là vừng đông
Cho em chói lòa đôi mắt

Xin anh đừng là khoảnh khắc
Để em tan biến hư vô

Anh đừng là ngôi nhà to
Để em đi qua ngần ngại

Anh đừn là bờ là bãi
Đổi thay dâu bể cuộc đời

Anh cứ là anh thế thôi
Ấm nồng vòng tay thân thiết
Nơi em gục vào quên hết
Khổ đau cơ cực đời thường