6 tháng 6, 2012

Sẻ chia

Chia cho nhau những niềm vui
Chia cho nhau những nụ cười riêng mang
Chia nhau một chút lỡ làng
Anh ở nơi ấy, em sang nơi này....

Tình như một thoáng mây bay
Chưa thành mưa xuống giữa ngày nắng xanh
Chia cho nhau chút trong lành
Đi đâu mỏi mệt loanh quanh giữa đời....

(16/5/2012)

Không có nhận xét nào: